I. UN CABRERA AMB ESCUT

Com havia anat tot això? O sigui, en frase feta, el perquè de tot plegat.

El de menys, pels efectes que ara m’ocupen, és la donació. O quasi.

Em resulta més important la lliçó d’història institucional continguda a les corroboracions:

Tanca la fila el braç reial, les ciutats o universitats, que es diria a Catalunya: Toledo, com a principal (a Castella, tot aquell territori al sud de la serra del Guadarrama i fins la Serra Morena es deia formalment «Regne de Toledo»), també Àvila i Segòvia per la importància dels seus territoris o «alfoces» i en menor mesura, la vila d’Escalona, nucli estratègic, o Alfamín. Aquest és l’únic nucli que ha desaparegut: havia estat un potent castell islàmic a la vora esquerra del riu Alberche i tenia una vila depenent d’ell. Per complicades històries feudals baixmedievals, vinculades al privat Álvaro de Luna (1390-1453), va decaure en benefici d’Escalona. Avui dia les ruïnes del castell i la finca que l’envolta són part del terme de Santa Cruz de Retamar.

Una lliçó indirecta i sempre repetida: haver estat alguna cosa en el passat, no garanteix res en el futur.

Encara hi ha més? Doncs si. Els bonics dibuixos romànics:

A l’esquerra, els dos futurs reis, el de Lleó, Fernando II, que porta una branca, l’arbre de la vida, i el de Castella, Sanç III; al centre, beneint la donació, l’abat Guillem i a la dreta, l’emperador Alfons VII amb una branca o arbre de vida, però amb una actitud forçada, probablement per ser còpia d’una altra imatge sedent on l’escrivà va eliminar-hi el seient, la qual cosa va portar a la posició antinatural dels peus. I per fi, ja era hora, el nostre heroi: Ponç Guerau, amb espasa desembeinada, com correspon a l’armiger del rei, el que portava la seva espasa nua, senyal del poder de manar i castigar, i un pavès o escut amb la seva marca heràldica, la cabra passant, o sigui caminant. Una cabra una mica fera, tot s’ha de dir. És important segons com es miri, però així és: s’avança quasi un segle a la consolidació de les marques heràldiques.

Petites senyals ordenen les figures: una “a” sota l’emperador, una “b” sobre els germans, una “c” a l’abat Guillem i una “d” al comte Ponç: la darrera línia insisteix en aquest ordre.

I ara un breu resum de qui era el nostre heroi i tinent d’Ulver el 1128:

Això de l’ascensió social es concreta en la tinença o governació de Salamanca, que obria la porta a la frontera des del 1144, o la de Toro el 1159…; també presència a palau o diplomàtica, com a les trobades de reis entre Alfons VII i el rei de Navarra García Ramírez (1140); la recepció al comte de Barcelona (1143); la presència a la boda reial entre García de Pamplona i Urraca, filla natural d’Alfons VII (1144); la presència al tractat de Tudillén (1151) sobre repartiment possible del regne de Navarra i de fixació de la frontera sud entre Ramon Berenguer IV i Alfons VII, etc… Però també significà tenir possessions com Coria (1142), Moreruela (1143), on impulsarà la creació d’un monestir cistercenc molt important, Frades (1145), Castrocalbón (1152), … i moltes més.

El cim d’aquesta carrera és ser majordom de palau des del 1142, alternant amb Diego Muñoz fins el 1146 i després en solitari fins la mort d’Alfons VII l’emperador el 1157. Aquell any de 1142 va ser nomenat comte, títol personal i no hereditari, però amb un enorme patrimoni per concessions reials al seu home de confiança, majordom i «armíger», qui portava als actes solemnes l’espasa reial desembeinada, senyal del poder de manar i castigar. Amb relació o sense, el fet és que el 1145 va deixar els seus dominis catalans, el vescomtat de Girona i el d’Àger a l’Urgell, al seu fill Guerau III de Cabrera.

Al mateix temps, Ponç Guerau desenvolupava una forta activitat militar aprofitant la dissolució del poder almoràvit a Al-andalus: campanya a Badajoz el 1137, a Coria el 1142, conquesta del castell d’Oreja (Toledo) el 1139; també va ser capturat pels portuguesos a la derrota de Valdevez el 1140 i rescatat posteriorment; va estar a les grans asseifes de la conquesta d’Almeria el 1147 (es va perdre el 1157 sota l’impuls conqueridor dels almohades), a les conquestes de Jaén i Còrdova el 1150, a les ràtzies sobre Guadix el 1152, o a l’assalt a Andújar el 1155. Els cronistes el retraten com un heroi clàssic.

La mort de l’emperador Alfons VII el 1157 no va suposar un gran trasbals per a Ponç Guerau: aquell mateix any es va trobar al servei del rei castellà Sanç III i es trobava present al tractat de Sahagún entre els reis germans el 1158. Ponç Guerau serà un dels qui regirà les terres i castells que Sanç III reconeixia haver usurpat al seu germà Ferran II, rei de Lleó. Aquell mateix any es troba a la cort del rei de Lleó, negociant uns pactes amb Portugal o com a part del seguici català de Ramon Berenguer IV a Tuy, per pactar el matrimoni del seu hereu amb Mafalda, filla del rei portuguès.

En fi, el 1159 era de nou majordom de palau a Lleó, fins el 1162 en que va morir a Zamora, els primers mesos de l’any.

Malgrat algunes errades cronològiques, ja era mort el 25 de maig de 1163, quan els seus fills fan una deixa pietosa a la pròpia catedral de Zamora.

Molt temps després, al segle XV, es farà una imatge orant de Ponç Guerau a la catedral de Zamora, vestit amb l’armadura de l’època en que va ser esculpit i amb una bonica làpida que porta una data errònia:

“Hic iacet comes / Poncius de Cabre / ra strenuissim/ us in armis. Qui / obiit era milles/ sima CC septima”

O sigui, literalment, “Aquí jau el comte Ponç de Cabrera, valentíssim amb les armes, que va morir a l’era 1207”

Segons això, és l’era hispànica 1207, era vulgar 1169. És una errada, com he dit abans va morir el 1162. Una possible explicació és que el trasllat de les seves restes a l’ossari de la catedral de Zamora fos en aquesta data de 1169. Era una pràctica freqüent: un primer enterrament a cos sencer, als “carners” i un segon i definitiu al lloc d’honor, com temples o claustres, ja reduïts a ossos.

TRANSCRIPCIÓ  DEL PERGAMÍ

PRIVILEGIUM IMPERATORI

Ego, Adefonsus Imperator Yspanie hoc privilegium confirmo et propria manu corroboro. + Ego, Sancius, rex, hoc privilegium confirmo et propia manu corroboro.

Jesús Rodríguez Blanco

Gener 2022


[1] L’impuls original de tot el que segueix no va ser redactar un article erudit -tampoc manca erudició-, sinó que més aviat va ser pensat com un relat adreçat a un petit grup d’amics sobre un tema històric que a tots ens ha interessat en algun moment. Per això conté expressions poc freqüents en articles formals, coses com l’ús de la primera persona del present o la referència a vivències. Per fidelitat a aquell originari impuls s’ha mantingut aquell caràcter en molt bona part.

[2]]. Alfons VII, intitulat emperador per ser rei de Galícia, Lleó i Castella i tenir com a vassalls als reis de Portugal, una branca familiar seva, i al de Navarra, i era senyor de Saragossa; és un personatge admirat i detestat a parts iguals pel «leonesisme». Ell va dividir el regne entre els seu fills i va privilegiar Castella, donant-li més frontera i això, al final, la conquesta és el que compta. Un exemple és José M. García-Osuna y Rodríguez, «El rey Alfonso VII. El «emperador» de León», Anuario Brigantino, 2012, n 35, pàgines 99-160.

A tot arreu hi ha les mateixes lamentacions, semblants a les que fan alguns nacionalistes catalans sobre Jaume I, per exemple, i la seva divisió sobre València i les Illes.

[3] Actualment el terme municipal es diu San Martin de Valdeiglesias, No de la província de Madrid, prop de la província d’Àvila. Allí es diu «la sierra pobre», per distingir-la de la serra N, paradís dels benestants.

[4]  La forma habitual era datar per l’era Hispànica, que començava el 38 aC., per ser la data tradicional en que la península ibèrica havia estat sotmesa al tribut a Roma o “aeratio”, paraula derivada de “aes”, as, moneda de compte de Roma. A vegades es diu que és per la pacificació d’Hispania per August en acabar les guerres càntabres, però això no pot ser perquè tal cosa va passar entre el 29 aC., campanya d’August i el 19 aC. campanya final d’Agripa.

Hi ha una errata a primer cop d’ull incomprensible: el pergamí es data també per l’any de l’Encarnació que comença el 25 de març i era un costum florentí i aquí importat pels monjos del Císter. Això (i alguna inconsistència en el redactat de corroboracions) dona peu a sospitar que el pergamí és una còpia de l’escriptori reial de data una mica posterior a 1150 i anterior a 1157, data de la defunció d’Alfons VII. No era cap novetat datar per l’any de l’Encarnació: S. García Larragueta, Cronología. Edad Media, Pamplona, 1976, cita 11 documents entre el 1087 y el 1113, predominant l’estil florentí del còmput (25 de març més 1).

L’era hispànica es va abandonar a Castella per decret de les corts de Segovia de 1383, sota Juan I, entrant en vigor el 25 de desembre de 1384. A Catalunya es va deixar per decret del concili de Tarragona el 1180, però encara en els capítols matrimonials de Ramon Berenguer IV i Peronella d’Aragó s’utilitzaren ambdues fórmules: «Anno Incarnationis 3 idus, augusti  CXXXVII post millesimo»  i «era millessima centesima LXXVI». Coses…

[5] A la donació, Alfons VII el dona en honor de Déu, Santa Maria, Santa Creu, Sant Joan i tots els sants i per la salvació de la seva ànima i dels seus progenitors.

[6] El fet que el text digui expressament que de «pròpia mà ho corrobora» i no es vegi en cap lloc un signe autògraf, ajuda a pensar que el pergamí és una copia. Autèntica però còpia.   I també les incongruències a la datació. No és gens estrany. Al fons de pergamins de Calella, el pergamí de la constitució de la parròquia de Pineda del 1079, en ser una còpia simple del segle XIII, conté també un grapat de formes de datació, una pel reis de França que és correcta, com la de l’any de l’Encarnació i dos incorrectes, la indicció romana i l’era hispànica, que no es troba ni completada.

[7] El «comes» original, el company del seguici armat, s’ha transformat en un títol: en el segle XII, a la cort de Lleó encara no era un títol hereditari, sinó de nomenament reial i vitalici, vinculat a una funció de govern del territori (les tenències) o de l’administració.

[8]  Es pot especular si podria ser també un home del mateix nom Fernando Juanes, dux Limiae, un duc de la Límia ourensana, territori fronterer amb Portugal que en aquests anys començava la seva marxa independent com a regne. Resultaria molt estrany que no hi figurés el seu títol, quan se li posa a tots els demés.

[9]. L’article d’ E. Fernández-Xesta y Vázquez, “Nacimiento de unas armas heráldicas catalanas: el caso del escudo del linaje de Cabrera”, Revista Paratge, Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària, 2004, ho corrobora en aquell estil propi dels genealogistes i heraldistes.

[10]. Ponç Guerau/Ponce Giraldo (i fins i tot Gerardo) gaudeix (?) de biografies a la Real Academia de la Historia i a la Wikipedia. Són de molt difícil lectura -al meu entendre- a causa de no haver entès el principi elemental que la vida d’una persona és successiva, diacrònica, no per parts sincròniques retolades com d’ascensió social, campanyes militars i casaments i descendència. Sembla simple, primer una cosa i després altra. Fins i tot la seva biografia ha estat tractada (jo diria maltractada) pels personatges de l’inefable INH, o sigui Bilbeny i els seus «muchachos» amb el seu habitual to xenòfob i conspiranoic. Al meu entendre, la millor obra per seguir l’atzarosa vida dels vescomtes de Cabrera és la tesi doctoral d’A. Martínez Giralt, Parentela aristocràtica, domini i projecció sociopolítica. Els vescomtes de Cabrera entre 1199 i 1423, Universitat de Girona, 2015. Es pot consultar en línia i conté abundants dades i dates dels períodes anteriors a 1199.

[11]. Guerau III, vescomte de Cabrera i Àger (1145-1165), fundador de Rocarrossa i casat amb Berenguera de Quart (1151-1159).

[12]. Un incís sobre els patronímics altmedievals: la norma és que el nom patern passi a cognom del fill i això dificulta molt el seguiment. Un exemple: Maria Fernández era filla de Fernando Pérez, per això es diu Fernández i aquest era fill de Pedro Froilaz, conde de Traba, per això el Pérez. Els Froilaz, el seu veritable cognom de clan, també tenien interessos a la ribera del Sil: després de la tinença d’Ulver, cap a Galícia, entre el Bierzo i Ourense hi havia el lloc estratègic anomenat Puente de Domingo Flórez, una castellanització del seu nom original, “a Ponte de Domingo Froilaz”, que va ser el seu constructor i cobrador de peatge, evidentment. I també eren comtes de Trastàmara, família que amb el temps i una guerra civil i l’assassinat del rei Pere I el 1369 va acabar com família reial des d’Enric II, però d’això poc podia sospitar el nostre Froilaz.

[13] AlfonsVII, l’Emperador (1, març, 1105 – 21, agost, 1157; rei des de 1126; es va casar amb Berenguela, filla de Ramon Berenguer III, el 1127).

[14] Sanç III (1133-34 – 31, agost, 1158; rei de Castella des del 21 d’agost de 1157).

[15] La datació no és concordant: segons l’era hispànica és 1150, novembre, 30. I segons la datació per l’any de l’Encarnació és el 1148.

L’era hispànica, que començava el 38 aC., s’abandonà formalment per decret de les corts de Segòvia de 1383, sota Juan I, entrant en vigor el 25 de desembre de 1384.

[16] Ramon, bisbe de Toledo de 1124 a 1152.

[17] Juan, bisbe de Segòvia, de 1149 a 1151.

[18] Juan, bisbe d’Osma, de 1148 a 1174.

[19] Juan, bisbe de Lleó, de 1139 a 1181.

[20] Ramon II, bisbe de Palència, de 1148 a 1184.

[21] Bernardo, bisbe de Sigüenza, de 1121 a 1152.

[22] Arnaldo, bisbe d’Astorga, de 1144 a 1152.

[23] Ponce Giraldo, o Ponç Guerau, majordom de palau entre 1147 i 1157 i amb Fernando II de 1159 a 1161.

[24] Manrique de Lara, tinent des de 1147 de Madrid, Àvila, Toledo i Medinaceli.

[25] Ermengol VI d’Urgell, comte, de 1095 al 20, juny, 1154.

[26] Comte Osorio de Campos Góticos, tinent des de 1147.

[27] Ferran Juanes, un dels notaris reials

[28] La presència d’aquests consells es justifica o per ser veïns directes, como el cas d’Escalona o Alfamín, avui Castell desaparegut i terme incorporat a l’Ajuntament de Santa Cruz de Retamar des del 17 d’abril de 1846, o per tenir interessos, como el cas de Segòvia, Àvila o Toledo. Recordem que Valdeiglesias se situava a la ruta que anava d’Àvila a Toledo per el Tiemblo i Cebreros.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies