L’Arxiu Històric Municipal

Planta baixa de l’Arxiu Històric en obres.

Amb un fons de primer ordre és, segurament, l’equipament patrimonial més valuós de la ciutat, guardià de la nostra història i la nostra memòria.

L’Arxiu Històric de Calella té una trajectòria i disposa d’uns continguts que el situen com un dels grans arxius històrics de la comarca, tant pel nombre de fons, com pel seu valor històric, cultural i patrimonial. L’Arxiu Històric va néixer l’any 1979, com una part del Museu-Arxiu de Calella. El fundador, Josep M. Codina i Bagué, juntament amb un grup de voluntaris, va dedicar-se a recollir documents que amb el pas del temps han adquirit un gran valor, ja que són el testimoni de la memòria d’un poble.

L’Arxiu Històric fou dirigit pel catedràtic i historiador Jesús Rodríguez Blanco, que comptava amb amplis coneixements d’arxivística. El pas d’en Jesús va significar un creixement exponencial de l’arxiu, amb una manera de fer oberta a la ciutadania i amb un voluntariat molt actiu. Aquest funcionament va permetre incorporar molts fons privats i també els fons històrics provinents de l’administració local. Som molts els calellencs que al llarg dels anys hem col·laborat amb l’Arxiu , entre els quals una gran part dels socis de la nostra entitat.

Tots aquests elements singularitzen aquest arxiu, perquè són pocs els municipis amb un nombre similar d’habitants que disposen d’un arxiu tan ric com l’Arxiu Històric de Calella.

Disposar d’un Arxiu Històric d’aquest nivell ha permès tenir un servei de consultes obert al ciutadà; ha proporcionat assessorament a l’administració; ha dut a terme tasques de difusió amb múltiples projectes de divulgació com: exposicions, conferències, publicació d’articles, rutes històriques, o col·laborant en la documentació dels espais patrimonials de la ciutat, entre moltes altres accions.

L’any 2019 l’Ajuntament creà una plaça de funcionari que reuneix, incomprensiblement, les funcions d’arxiver municipal, director del/s museus/s i cap de patrimoni. A partir d’aquí s’organitzà un servei d’arxiu que engloba tots els arxius municipals: un arxiu administratiu de recent creació, i l’arxiu històric, amb una trajectòria amb més de 40 anys. L’arxiu administratiu està ubicat als soterranis de l’Ajuntament nou i es tracta de documentació de gestió administrativa en fase activa i semiactiva. Passat el temps reglamentari, una part d’aquesta documentació es destruirà, i la resta passarà a l’Arxiu Històric com a documentació de conservació permanent. L’Arxiu Històric incorpora tota la documentació que cal conservar de forma permanent: tant documentació externa provinent de fons privats, com documentació municipal en fase històrica. L’arxiu històric està ubicat al carrer Bartrina, edifici on ha estat sempre.

Des de la creació del servei d’arxiu, l’any 2019, les tasques de l’Arxiu Històric s’han paralitzat i han deixat de ser prioritàries. Hi ha qui creu que l’Arxiu Històric no és res més que un magatzem de paperots vells que cal arxivar. Res més lluny d’això. Per exemple, l’Arxiu històric ha complert una gran tasca en el camp del tractament dels fons audiovisuals, ja que en els darrers tres anys s’ha digitalitzat el fons audiovisual de Calella TV. Malgrat tot fa més d’un any que l’Arxiu Històric no compta amb un programa informàtic per poder descriure, gestionar, recuperar i divulgar els documents audiovisuals del fons de Calella TV; tampoc per cap altre fons històric. Aquests tractaments no tenen sentit si després no es disposen de les eines necessàries per posar a l’abast del ciutadà els fons digitalitzats.

Al llarg dels anys, l’Arxiu històric ha acumulat un important fons fotogràfic, el qual està majoritàriament digitalitzat i documentat. És destacable el projecte de documentació “Fotos amb història”, programa que reuneix grups de persones grans amb l’objectiu de contextualitzar fotos antigues per identificar persones o indrets del nostre municipi.

Calella, ciutat amb una gran tradició fotogràfica i audiovisual, disposa d’uns amplíssims fons repartits entre públics i privats. Unificar aquests fons en un mateix espai amb les condicions adequades per a la seva conservació, consulta i visualització, permetrà que -amb les obres que s’hi estan duent a terme- es disposi de més espai per ubicar-los sota la gestió dels tècnics de l’Arxiu històric. Per tant, cal evitar la dispersió dels materials fotogràfics i cinematogràfics de la Ciutat.

Es important tenir en compte i valorar la tasca que desenvolupa el voluntariat de l’Arxiu Històric. Gràcies a la seva feina, es poden continuar portant a terme projectes de documentació, dinamització i participació de l’arxiu que serien impossible d’executar sense la seva dedicació. Al programa de digitalització del fons de Calella Tv i el de documentació “Fotos amb Història”, cal sumar-hi el projecte participatiu que l’arxiu històric desenvolupa a les residències de gent gran de Calella.

Les obres de remodelació de l’Arxiu Històric permetran disposar d’una entrada digna i accessible des del carrer Bartrina, talment com d’una dependència municipal més; d’una sala de consultes a disposició dels usuaris; diferenciar les zones de dipòsit i les zones de treball… Unes obres de remodelació que fa més de 10 anys que estaven pendents i finalment aquest any veuran la llum. Cal felicitar a l’Ajuntament per portar-ho a terme. Tant per les necessitats actuals de l’Arxiu Històric com per la previsió de creixement, acabades les obres, serà necessari disposar de la totalitat de les plantes de l’edifici del carrer Bartrina.

Edifici de l’Arxiu Històric.

Pensem que l’Arxiu Històric no pot estar dirigit exclusivament per funcionaris amb criteris estrictament administratius. És necessària una vinculació o dependència de l’Arxiu Històric amb la Regidoria de Cultura, tal com hem vist en d’altres arxius, per exemple, l’Arxiu Històric Fidel Fita d’Arenys de Mar, l’Arxiu Històric Municipal de Sitges o l’Arxiu Històric de Girona.

(http://arxiu.arenysdemar.cat/app.php/arxiu/)

(https://www.sitges.cat/serveis/cultura/arxiu-historic)  (https://www.girona.cat/sgdap/cat/servei.php) .

La regidoria de Cultura és la responsable de vetllar pel patrimoni cultural i documental de la Ciutat i una vinculació estreta amb l’Arxiu Històric potenciaria la realització de projectes conjunts en l’àmbit històric i cultural. Al mateix temps, es reforçaria la concepció de l’Arxiu Històric Municipal de Calella com el centre de referència per al coneixement i estudi de la història de la Ciutat de Calella i de l’Alt Maresme. L’Alcaldessa Montserrat Candini sempre va creure en l’autonomia de l’Arxiu Històric i com a regidora de cultura va defensar la seva vinculació amb la regidoria de Cultura.

Cal una solució urgent. L’Ajuntament que ha de sorgir de les properes eleccions ha de resoldre aquest problema, ja que fa massa anys que dura. Per a nosaltres, la solució rau en la pròpia estructura organitzativa. Cal establir un “Servei d’Arxius” amb dues vessants diferenciades i disposar d’un tècnic d’arxiu per a cadascuna d’elles. Alhora, les dues vessants tindrien autonomia però formarien part del mateix “Servei d’Arxius” de Calella, amb un mateix cap d’arxius. Aquesta estructura hauria de permetre la continuïtat i el desenvolupament d’un Arxiu Històric que depengui de la Regidoria de Cultura. Aquest és el model utilitzat i que funciona en d’altres arxius. La solució està en mans dels polítics. LA INACCIÓ NO ÉS CAP SOLUCIÓ.

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies