Grups de Treball

Comissió de Patrimoni i Paisatge Urbà

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calella (POUM) té l’objectiu de classificar el sòl amb la finalitat d’establir-ne el règim jurídic corresponent; definir el model d’implantació urbana i les determinacions per al desenvolupament urbanístic, així com definir l’estructura general de l’ordenació urbanística del territori i les pautes per fer-ne el desenvolupament. 

Normativa del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal:

Article 116 (casc antic): “Les noves edificacions i les obres de rehabilitació d’edificis existents, s’adequaran en la seva tipologia, composició arquitectònica, materials i colors a les edificacions tradicionals existents, per tal d’assegurar la seva integració dins el teixit urbà a on se situen. Es posarà especial atenció al tractament de les plantes baixes, amb les entrades dels edificis i els seus cancells, les entrades a garatges, les botigues i aparadors de les mateixes, per tal d’uniformar criteris compositius i limitar les seves dimensions d’acord amb la composició de les plantes superiors.”

Article 211 (protecció paisatge urbà) : “A fi de protegir la imatge i la qualitat del paisatge de les diferents àrees urbanes del municipi i del sòl no urbanitzable, l’Ajuntament vetllarà perquè les intervencions en edificació o ús del sòl no desvirtuïn ni incideixin negativament en el paisatge urbà actual o el seu entorn. A tal efecte es prohibeixen les edificacions, tanques, edificacions auxiliars (encara que siguin provisionals), cartells, instal·lacions, materials o colors que per la seva situació, volum o baixa qualitat puguin incidir negativament en la qualitat estètica de l’entorn  on es situïn.”

Documentació:

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per millorar la teva experiència d'usuari. Si continues navegant-hi estàs donant el teu consentiment a l'acceptació de les cookies.
Què són les cookies? ACEPTAR

Aviso de cookies